Effectief team

24/10/22

Zeven bouwstenen voor teamontwikkeling

Diverse obstakels kunnen goede samenwerking van een team in de weg staan. Denk aan haantjesgedrag, de verkeerde focus of miscommunicatie. Voor teams is het vaak lastig te achterhalen wat nu precies voor die blokkades zorgt. Met de volgende zeven bouwstenen opent de deur naar een effectieve samenwerking in een team.

Verschil teamontwikkeling en teamcoaching

Teamcoaching is, zeker in deze tijd van personeelsschaarste, iets dat bij veel bedrijven hoog op de agenda staat. Teamcoaching is het middel, teamontwikkeling is het doel: het verbeteren van de samenwerking op basis van inzicht van drijfveren, voorkeuren en competenties van een groep mensen.

Waarom is teamontwikkeling belangrijk?

Door te investeren in teamontwikkeling krijg je een beeld van jouw drijfveren ten opzichte van de drijfveren van je teamleden. Aan de hand van de zie je wat de belangrijkste aandachtspunten van je team zijn. Focus op de verbetering van deze aspecten met behulp van teamcoaching is goed voor de motivatie van medewerkers. En een gemotiveerd team is weer van invloed op teamprestatie.

Hoe ontwikkel je een team?

Met deze zeven bouwstenen zorg jij voor een effectieve samenwerking in een team.

1.    Vertrouwen

De absolute basis van ieder goed functionerend team. Zonder vertrouwen is teamwork vrijwel onmogelijk. Echter vertrouwen creëren is het lastigste gedeelte van teamontwikkeling. Dat gaat echt niet vanzelf en kun je ook niet opeisen. Teamvertrouwen gaat over elkaars kwaliteiten zien en benutten, maar ook over het kennen van elkaars eigenaardigheden.

2.    Gezonde conflicten

Die ontstaan bijna altijd vanzelf in teams vanwege de verschillende perspectieven. Meningsverschillen kunnen nuttige debatten opleveren. In een team is het van belang dat ieders mening gehoord mag worden. Het laat mensen anders denken, en vergroot kennis en inzicht waardoor er ruimte ontstaat voor innovatie.

3.    Commitment

Commitment staat voor inzet: iets dat van medewerkers wordt verwacht, maar je moet het als werkgever wel verdienen. Hoe doe je dat? Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid. Wat is de gezamenlijke doelstelling waar je naartoe werkt, wat wordt er wanneer van medewerkers verwacht? En coach medewerkers gedurende het gehele traject zodat hun inzet niet afbrokkelt.

4.    Verantwoordelijkheid nemen

Zorg er als team voor dat je elkaar begrijpt en dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En spreek elkaar hier ook op aan.

5.    Gezamenlijk resultaat

Succes realiseer je door samen te werken, waarbij het team voorop staat in plaats van het individu.

6.    Visie en strategie

Kijk verder dan de dagelijkse werkzaamheden. Een helder toekomstbeeld helpt om de stip aan de horizon te bereiken.

7.    Missie en bezieling

Kijk naar de grote lijnen, naar zakelijke duurzaamheid en succes op de lange termijn. Iedereen is druk maar alleen bezig zijn is niet genoeg. Langdurig succes vereist langetermijndenken. Waar doen wij het voor?

Teamontwikkeling theorie

Herken je de kleuren van Graves en het model van Lencioni? Dat klopt, want onder meer deze theorieën liggen ten grondslag aan de nieuwe TeamScan. Deze scan peilt hoe teamleden hun werk(omgeving) op de zeven bouwstenen ervaren en maakt inzichtelijk wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn. Waarbij een team overigens niet slecht hoeft te presteren om beter te worden.

Score nu en over een jaar

Missie & Bezieling
Visie & Strategie
Gezamenlijk resultaat
Verantwoordelijkheid
Commitment
Gezonde conflicten
Vertrouwen
Score over een jaar
79.8%
80.5%
82.3%
77.8%
76.0%
82.8%
86.0%
Score nu
78%
65%
69%
69%
70.3%
77.5%
82.5%

Teamontwikkeling tuckman

Waarschijnlijk ben je bekend met het teamontwikkeling model van Tuckman. Bruce Wayne Tuckman publiceerde in 1965 een artikel genaamd ‘Developmental Sequence in Small Groups’. Zijn model van stadia in de ontwikkeling van teams geeft inzicht in de mogelijke groei van een team in de tijd. Volgens Tuckman is het doorlopen van alle fasen in vaste volgorde noodzakelijk om als groep uit te groeien tot een optimaal functionerend team. We gebruiken een model dat hier los op is gebaseerd, namelijk zeven bouwstenen die je in alle stadia van teamontwikkeling kunt toepassen.

Organisatie en teamontwikkeling

Heb je de rol van manager of afdelingshoofd en wil je ook een sessie organiseren met je team? Bijvoorbeeld om de communicatie te verbeteren of om een ander probleem aan te pakken? Daar hebben we de TeamScan voor ontwikkeld. Aan de hand van een vragenlijst zie je wat je belangrijkste aandachtspunten zijn.

Wat is een team ontwikkel plan?

Aan de hand van deze punten ontstaat een Team Ontwikkel Plan en kun je aan de slag met teamcoaching. Zet de eerste stap en neem contact op met het My Motivation Insights team om alle mogelijkheden op het gebied van teamontwikkeling te bespreken.
© 2024 My Motivation Insights
 - webdev by Kaige.nl
cartlayers
Winkelmandje0
Er zijn nog geen producten in het winkelmandje
Verder winkelen
0