Beter samenwerken & presteren?

Effectief (samen)werken op afstand

“Ik voel dat ik vervreemd van het team”

De effecten van thuiswerken

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat tussen de 55-70% van de thuiswerkers een positieve ervaring met thuiswerken heeft. Maar het werken op afstand kent ook nadelen. Veelgehoorde klachten zijn: “De aanwezigheid in het gezin is fijn, maar ik voel dat ik vervreemd van het bedrijf en mijn collega’s”. Of: “Ik krijg net zo veel, zo niet meer werk gedaan, maar ik mis de binding met mijn team.”

Houd teamontwikkeling ook op afstand vast

Verbonden voelen is de uitdaging

Het verbonden blijven is een belangrijke uitdaging als er op afstand gewerkt wordt. Ondanks de toename van het aantal online meetings raken we verwijderd van het team of de organisatie. Waar er in de fysieke wereld meer tijd is om even bij te praten, is daar online amper ruimte voor.

Maar er zijn ook andere uitdagingen. Bij de vorming van nieuwe (online project) teams of het aannemen van nieuwe medewerkers, is de dynamiek niet altijd goed te voorspellen. Het kleurenprofiel en de TeamScan van My Motivation Insights helpen om het DNA van medewerkers en teams in kaart te brengen, zodat je op basis van die informatie verder kunt bouwen.

Online de samenwerking van teams verbeteren

Roadmap voor teamontwikkeling

Teamontwikkeling dient als smeerolie om samen meer te bereiken. Sinds de pandemie is er natuurlijk veel veranderd. Het thuiswerken en aansturen op afstand vraagt om nieuw leiderschap en misschien wel andere competenties. Wat betekent dit nieuwe normaal voor de productiviteit en de teameffectiviteit? Hoe kunnen we online de samenwerking en prestaties van teams verbeteren? En hoe houd je teamontwikkeling (ook op afstand) vast?

De 2 elementen die zorgen voor een goed & effectief team

2. Vergroot de teameffectiviteit

Benut de kansen

Resultaten zijn het gevolg van de dingen die je doet. Dit werkt voor een team net zo. Je kunt prettig met elkaar samenwerken, maar wanneer je niet aan de juiste knoppen draait zal het team weinig groei en ontwikkeling realiseren. De TeamScan helpt om het beste uit je team te halen.

Bijna dagelijks worden we door organisaties en teams benaderd met de vraag hoe ze de samenwerking kunnen verbeteren. Vaak weten leidinggevenden of medewerkers wel dat er iets in een team speelt maar weten niet waar ze moeten beginnen. Wij brengen de onderliggende behoefte in kaart om te zien welke elementen moeten worden verbeterd om het gewenste resultaten te bereiken. Gaat het om onderlinge communicatie of is er een gebrek vertrouwen in elkaar? Is er behoefte aan een betere taakverdeling of worden de verantwoordelijkheden niet aangegaan? Mogelijk is er geen gedeelde lange termijnvisie of wordt er niet gewerkt aan de missie en bezieling.

1. Een goede samenwerking creëren

Leer elkaar beter begrijpen

Jezelf en anderen beter leren begrijpen, dat is waar optimale teamsamenwerking begint. Dat geldt zowel voor teams die het al goed doen als voor teams waar iets speelt. Als je de onderlinge verschillen herkent, kun je ze ook beter waarderen en benutten. Om zelfinzicht te verkrijgen en om te zien waarin je verschilt met je team, werken wij met een gevalideerd kleurenprofiel. Deze kleurenprofielen zijn zeer geschikt om elkaar beter te leren kennen bij nieuw te vormen of gevormde teams. Maar ze worden ook ingezet als het gaat om conflicten waarbij miscommunicatie centraal staat.

My Motivation Insights heeft inmiddels bij de ontwikkeling van duizenden mensen geholpen. Het kleurenprofiel laat de dieper gelegen drijfveren en motivaties van individuen en teams zien. Het profiel toont waar je kwaliteiten en talenten liggen en wat je bijdrage aan het team is. Maar het brengt ook je valkuilen in kaart. Onze ervaring is dat als je de kleuren van je collega’s herkent, het onbegrip afneemt en de waardering voor elkaar toeneemt. En als iemand eenmaal weet waar zijn eigen kracht ligt, helpt dit niet alleen het individu, maar komt dit ook de diversiteit in een team en de samenwerking ten goede.

Score nu en over een jaar

Missie & Bezieling
Visie & Strategie
Gezamenlijk resultaat
Verantwoordelijkheid
Commitment
Gezonde conflicten
Vertrouwen
Score nu
78%
65%
69%
69%
70.3%
77.5%
82.5%
Score over een jaar
79.8%
80.5%
82.3%
77.8%
76.0%
82.8%
86.0%
Ontdek de kleuren

Meting vanuit de teamleden

De TeamScan

Met de TeamScan wordt onderzocht op welke aspecten een team kan verbeteren. Teamleden vullen dezelfde online feedbackscan anoniem in. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe het team ervoor staat en wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn.

De uitkomst van de Teamscan laat zien met welke elementen het team het beste kan beginnen. Maar het blijft niet bij inzicht alleen. In het rapport zijn direct concreet per bouwsteen activiteiten ter verbetering opgenomen. We denken vaak pas aan teamontwikkeling wanneer er problemen zijn. Echter hoeft een team niet slecht te presteren om beter te worden. Ook wanneer de basis goed staat is er veel te winnen.
Maak gratis je TeamScan!

Meting vanuit het individu

Het kleurenprofiel

Op basis van een online vragenlijst die je in 20 minuten kunt invullen, meten wij de drijfveren in iemands werk- en in privésituatie die vertaald worden naar een begrijpelijk kleurenprofiel. In totaal worden 7 verschillende drijfveren gemeten, waaronder de kleur turquoise, de kleur van NU, die staat voor mondiaal bewust en relevantie.

Door de individuele profielen bij elkaar op te tellen ontstaat het teamprofiel. Dit geeft inzicht waar het team van nature de focus en energie heeft liggen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de drijfveren effectief worden ingezet. Om de effectiviteit te vergroten gebruiken wij de TeamScan.
Lees meer over de kleuren

Voldoende tijd, maar ook budget?

Ook wij begrijpen dat bedrijven en teams, net als wij, op dit moment investeringen goed afwegen. Weet dat wij met onze partners verschillende mogelijkheden kunnen bieden en we graag meedenken. Er zijn diverse manieren om met de instrumenten te werken. Je kunt zelf met de resultaten aan de slag gaan of de sessie laten begeleiden door een van onze gecertificeerde partners. Zowel een online teamsessie als offline in kleine groepen is mogelijk.

Wat het tarief betreft, kunnen we je geruststellen. Wij hanteren meer dan acceptabele prijzen die lager zijn dan de meeste aanbieders van soortgelijke instrumenten. Wij geloven dat tijd besteden aan je eigen persoonlijke of teamontwikkeling de beste investering is. En wij streven naar een wereld waar we elkaar beter begrijpen en we elkaars krachten gebruiken om te groeien.
© 2024 My Motivation Insights
 - webdev by Kaige.nl
cartlayers
Winkelmandje0
Er zijn nog geen producten in het winkelmandje
Verder winkelen
0