Skip to main content
All Posts By

Doritt van der Waerden

My Motivation Insights, de gevalideerde basis voor een goed gesprek

My Motivation Insights, de gevalideerde basis voor een goed gesprek

De gevalideerde basis voor een goed gesprek

Al in het jaar 2000 heeft Unilever ervaring opgedaan met motivatieprofielen gebaseerd op de theorie van Graves.

De behoefte om met een gevalideerde vragenlijst te werken, die geen € 100,- of meer per medewerker kostte en een persoonlijke rapportage als naslag werk had, deed Unilever besluiten een eigen instrument te ontwikkelen.

Dit gebeurde in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van Dr. Verkerk en Prof. Willemse. In 2005 is My Motivation Insights zelfstandig verder gegaan.

Betrouwbaarheid en normgroepen

Bij het opstellen van de My Motivation Insights vragenlijsten hebben we zowel de interne betrouwbaarheid (Cronbachs alpha) als de externe correlatie met bekende vragenlijsten (Big Five & Schwarz value test) meegenomen. Hierdoor kunnen we verzekeren dat de uitkomsten echt betekenis hebben voor onze gebruikers en geen culturele bias hebben.

De interne betrouwbaarheid voldoet ruimschoots aan de gestelde betrouwbaarheid normen (Cronbachs alpha hoger dan 0,7). Dit wil zeggen dat de vragen zelf onderscheidend zijn en meten wat wij zeggen dat ze moeten meten.

Vanwege de correlaties met de bekende vragenlijsten kunnen normgroepen van die vragenlijsten worden gebruikt om normeringen vast te stellen voor de Graves vragenlijsten. Dit verklaart waarom er verschillen zijn tussen vragenlijsten van verschillende aanbieders (die meestal geen normgroepen gebruiken of met andere normgroepen/aannames werken).

De vragenlijsten worden elk jaar gevalideerd zodat we de interne betrouwbaarheid kunnen garanderen.

Mocht je vragen hebben over My Motivation Insights of de validatie van de instrumenten neem dan contact met ons op

Teamontwikkeling met de kleuren van Graves en de piramide van Lencioni

Teamontwikkeling met de kleuren van Graves en de piramide van Lencioni

Leestijd artikel 2 minuten of laat je email achter en download het formulier  Piramide Lencioni & kleuren Graves 

  Twee bewezen theorieën in een scan 

  In de afgelopen jaren hebben wij samen met onze partners verschillende methodes en theorieën bekeken om teams beter te laten samenwerken en presteren.

  Een veelgebruikt model is de piramide van Patrick Lencioni. In zijn internationale bestseller De 5 frustraties van teamwork, zoomt de Amerikaanse organisatieadviseur in op de vijf succesfactoren van sterk teamwork en tegelijkertijd geeft hij inzicht in de belangrijkste bedreigingen.

  Van kleur naar actie

  De bestaande piramide van Lencioni was naar ons idee nog niet volledig, de missie, purpose en visie ontbrak. Daarom hebben wij het model uitgebreid met de 2 bovenste drijfveren vanuit de theorie van Graves waardoor er een volledig beeld ontstaat.

  Het complete model is verwerkt in een online scan die wij gebruiken om de effectiviteit van teams te meten. De uitkomst van de Teamscan laat zien op welke aspecten een team kan verbeteren.

  Probeer gratis de teamscan uit

  Missie & Bezieling
  Visie & Strategie
  Gezamenlijk resultaat
  Verantwoordelijkheid
  Commitment
  Gezonde conflicten
  Vertrouwen


  "Het online via Zoom bespreken van de scan heeft ons in deze bizarre tijd weer een zetje in de juiste richting gegeven’’

  Jeroen van Boven

  De zeven bouwstenen

  Het is belangrijk te weten dat de vorm van de piramide is gekozen omdat de onderste bouwsteen de belangrijkste is. Zonder een stabiele basis van onderling vertrouwen is de piramide wankel en valt het hele bouwwerk om.

  Vooral in deze tijd van online samenwerken. Nu mensen voelen dat ze vervreemde van het team is het van groot belang om aan deze bouwsteen te werken.

  Hoe het werkt?

  Op basis van een online vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen, maakt de scan anoniem inzichtelijk waaraan het team moet werken om de gewenste groei en ontwikkeling te realiseren.

  De uitkomsten bieden inzichten waarmee teams zelf of onder begeleiding van een facilitator aan de slag gaan. Om de teams goed op weg te helpen zijn in het rapport per bouwsteen activiteiten ter verbetering opgenomen.

  Er zijn 3 mogelijkheden om met de TeamScan aan de slag te gaan.

  Ontdek welke manier het beste bij je past.

  Zelf aan de slag met de TeamScan inzichten

  De vragenlijst wordt gestuurd naar het team. Als iedereen heeft ingevuld, is de uitslag beschikbaar.

  De aansprekende scan nodigt uit om direct aan de slag. Je ontvangt ook een korte presentatie met praktische tips en tricks.

  € 58,- per deelnemer excl btw
  Bespreek de opties

  In 1 dag inzicht & een duidelijk verbeterplan

  Tijdens de teamdag wordt het team begeleid door een ervaren facilitator.

  Het is niet alleen theorie en kennis maar juist een interactieve sessie waarin per bouwsteen activiteiten ter verbetering aan bod komen.

  Dagdeel vanaf € 1.500,- excl scans
  Neem contact op

  Neem de TeamScan op binnen de organisatie

  In de training leer je om de TeamScan in te zetten binnen je eigen organisatie.

  Na de training van een dagdeel krijg je toegang tot de database en kun je vanuit je eigen account vragenlijsten uitsturen en analyseren.

  Kennis van drijfveren is vereist
  TeamScan training

  Ontdek onze partners

  Zelfkennis vergroten geeft je (medewerkers) vleugels.

  Zelfkennis vergroten geeft je (medewerkers) vleugels.

  Zelfkennis geeft vleugels

  Een compleet inzicht in alle drijfveren 

  Zakelijk én privé 

  Een kleurenprofiel dat zowel de drijfveren professioneel als privé in beeld brengt, daar is My Motivation Insights dit voorjaar mee gestart. Anne-Marie Koenraad-van Hees, facilitator bij My Motivation Insights, is direct gaan werken met dit nieuwe instrument. Inmiddels is het een vast onderdeel in haar aanpak.

  Compleetheid van een mens

  “Ja, maar thuis ben ik heel anders.”

  “Vanaf het begin was ik meteen om. Omdat je feitelijk twee profielen combineert in één rapport, doet dit instrument echt recht aan de compleetheid van een mens. De opmerkingen die ik in het verleden vaak kreeg bij een kleurenprofiel gericht op zakelijke drijfveren: “ja, maar thuis ben ik heel anders.” Of: “hoe verhoudt zich dat met thuis?” Met behulp van dit nieuwste instrument krijg je een totaalbeeld van wie je bent. Nu steeds meer mensen door de gevolgen van corona thuiswerken, wordt deze vraag voor medewerkers en voor werkgevers steeds relevanter.”

  De zeven kleuren van Graves

  Eerst even terug naar de theorie achter de kleurenprofielen van My Motivation Insights, gebaseerd op de theoretische stroming van Graves. Deze theorie onderscheidt in totaal zeven drijfveren die worden weergegeven door elk hun eigen kleur: groen, geel, turkoois, paars, rood, blauw en oranje. Iedereen heeft alle kleuren in meer of mindere mate in zich, maar de volgorde hiervan bepaalt de nuance. In de praktijk kan het zo zijn dat iemand zakelijk gezien andere kleuren laat zien dan thuis, bijvoorbeeld omdat onder druk andere drijfveren worden getriggerd.

  Alle facilitators zijn opgeleid om de verschillen tussen deze drijfveren bloot te leggen. Als er verschillen zijn, dan helpt dit instrument om te bepalen waar iemand nu echt goed tot zijn recht komt. Wat kan iemand doen om nog meer in zijn kracht te komen en (weer) meer energie te krijgen? Dat geldt ook voor facilitator Koenraad-van Hees: “Ooit heb ik een afdelingshoofd gecoacht die het lastig vond om administratieve taken te delegeren aan haar twee (zoals later bleek) blauwe medewerkers. Bij uitstek personen die houden van structuur. Haar medewerkers baalden ervan dat ze het werk vaak opnieuw moesten doen als het niet in orde was. Wat wees het kleurenprofiel van het afdelingshoofd uit? Vooraan in haar profiel zit geel, dat staat voor creatief en innovatief. Nu accepteert ze waarom ze niet zo goed in het ‘blauwe’ werk was, weet ze waar haar kracht ligt en wat haar energiegevers zijn. En het leuke hiervan is, dit geeft haar vleugels.”

  Van kleur naar actie

  Het My Motivation Insights kleurenprofiel geeft inzicht in je denk- en handelingsvolgorde, laat zien wat je energie geeft en hoe je met stress omgaat. Er kan dus een groot verschil zijn tussen iemands persoonlijke en professionele energie, en welk gedrag iemand vertoont onder stress. “Wat ik tijdens sessies leer is hoe je een bepaalde kleur kunt waarnemen en kunt omzetten in gepaste acties,” aldus Koenraad. “Iemand die er zelf last van heeft dat zijn ‘rood’ te krachtig aankomt hoeft zich niet meer in te houden. Ik leer die persoon juist hoe deze daadkracht subtieler in te zetten, zodat de boodschap beter overkomt.”

  “Ik start een training,
  coaching,- of loopbaantraject
  niet meer zonder dit instrument’’

  Samen zien wat er nodig is

  De ervaren coach uit Vught gebruikt het instrument structureel sinds de introductie dit voorjaar: bij trainingen, coaching,- en loopbaantrajecten. “Aan de hand van de profielen zien we samen wat er nodig is voor zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling. Mensen gaan hun eigen gedrag herkennen, er vallen veel spreekwoordelijke kwartjes. Kleuren zijn altijd het uitgangspunt, maar er komt zoveel meer uit dit kleurenprofiel. Het is de coachee zelf die besluit om hiermee aan de slag te gaan.”

  Over Anne-Marie Koenraad-van Hees

  Sinds 2014 is Anne-Marie facilitator bij My Motivation Insights en sinds 2015 is ze eigenaar van training,- en coachingsbureau 2Advance. Na haar eerdere commerciële functies als sales-manager en trainer voor Kenneth Smith zocht ze een gevalideerde manier om mensen met hun drijfveren in aanraking te laten komen. Want om slimme mensen echt iets goeds te geven moet je de diepte in besefte ze. Vaardigheden ziet ze als slechts het topje van de ijsberg. Wat is iemands oorsprong? Wat zijn iemands normen en waarden? Veel zit in het onderbewuste, 90% is niet zichtbaar maar beïnvloedt iemand wel. My Motivation Insights hielp haar aan een taal om aan haar coachees te geven en om een blinde vlek open te maken.

  3 key takeaways van Anne-Marie: 

  • Meer zelfkennis geeft je vleugels.
  • Mensen zijn altijd in staat om te ontwikkelen als ze worden geconfronteerd met een tekortkoming. Mensen leren (pas) als ze er de noodzaak van inzien.
  • Stel (online project) teams samen op basis van kleuren en zorg daarbij voor diversiteit.

  Stop start continue

  Ontdek de achtergrond

  Stop start continue

  Werkvorm die tot de kern dringt en die aanmoedigt om praktische ideeën op te doen voor verbetering   Verbeter de teameffectiviteit 

   Zorgt zowel online als offline voor veel gespreksstof

   Stop, start, continue is een werkvorm die door veel van onze facilitators tijdens teamsessies wordt ingezet om de teameffectiviteit te verbeteren. Het is een mooie werkvorm die tot de kern doordringt en die aanmoedigt om praktische ideeën op te doen voor verbetering. Met als uitkomst een lijst met concrete acties die het team kan ondernemen om de huidige situatie te verbeteren.

   Wil jij de teameffectiviteit verbeteren en de betrokkenheid van je team vergroten?

   Dan is dit een redelijk eenvoudige oefening. Je stelt de teamleden deze drie vragen. Iedereen beantwoord de vragen voor zichzelf zonder elkaar te beïnvloeden.

   • Waar wil je dat het team mee start?
   • Waar moet het team mee stoppen?
   • Waar wil je dat het team mee doorgaat?

   Bespreek samen (of in groepjes) de resultaten en bepaal gezamenlijk de 3 belangrijkste punten per vraag.

   Download de sheet hiernaast en deel hem met de teamleden.    Laat het ons weten wanneer je voor een voor een uitdaging met je team staat.

    We brengen je graag in contact met de facilitator die jouw team kan helpen bij het vraagstuk waar jullie tegenaan lopen.

    Zowel een online teamsessie als offline in kleine groepen is mogelijk.

    Ontdek de dieper gelegen drijfveren

    My Motivation Insights is een veelgebruikt middel om individuen en teams inzicht te geven in hun dieper gelegen drijfveren en motivaties. Het kleurenprofiel en de TeamScan geven snel, betrouwbaar en begrijpelijk zelfinzicht waarmee het de prestaties van mensen en organisaties helpt verbeteren.

    Hoe het werkt

    Binnen 20 minuten inzicht

    Met een online, gevalideerde vragenlijst worden binnen 20 minuten de dieper gelegen drijfveren gemeten. Deze drijfveren worden visueel weergegeven in een kleurenprofiel.
    Ieder mens bezit alle zeven kleuren in meer of mindere mate. Het is de bril waardoor je naar de wereld kijkt. Er is geen goede of minder goede combinatie en als omstandigheden veranderen, kunnen ook de combinaties van de drijfveren mee veranderen.

    Wil je ook werken met My Motivation Insights of heb je interesse in een sessie met je team? Wij gaan graag in gesprek om te zien hoe wij je het beste kunnen ondersteunen. We horen graag van je!

    Effectief team

    Ontdek de achtergrond

    Effectief team

    Deze bouwstenen openen de deur naar een effectieve teamsamenwerking

    Ontdek de bouwstenen van een effectief team

    Help het beste uit het team te halen!

    Diverse obstakels kunnen een goede samenwerking van een team in de weg staan. Denk aan haantjesgedrag, de verkeerde focus of miscommunicatie. Vaak zijn we er als onderdeel van een team niet eens van bewust dat dit zo is, laat staan dat we weten wat nu precies voor die blokkades zorgt. Met de volgende 7 bouwstenen opent de deur naar een effectieve samenwerking in een team:

    1. Vertrouwen

    De absolute basis van ieder goed functionerend team. Zonder vertrouwen is teamwork vrijwel onmogelijk. Echter vertrouwen creëren is het lastigste gedeelte van teamontwikkeling. Dat gaat echt niet vanzelf en kun je ook niet opeisen. Teamvertrouwen gaat over elkaars kwaliteiten zien en benutten, maar ook over het kennen van elkaars eigenaardigheden.

    1. Gezonde conflicten

    Die ontstaan bijna altijd vanzelf in teams vanwege de verschillende perspectieven. Meningsverschillen kunnen nuttige debatten opleveren. In een team is het van belang dat ieders mening gehoord mag worden. Het laat mensen anders denken, en vergroot kennis en inzicht waardoor er ruimte ontstaat voor innovatie.

    1. Commitment

    Teambetrokkenheid is cruciaal voor zakelijk succes. Is een team betrokken, dan zullen teamleden geïnteresseerd zijn in wat ze doen, toegewijd zijn aan de teamopgave en bereid zijn een extra stap te zetten.

    1. Verantwoordelijkheid nemen

    Zorg er als team voor dat je elkaar begrijpt en dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En spreek elkaar hier ook op aan.

    1. Gezamenlijk resultaat

    Succes realiseer je door samen te werken, waarbij het team voorop staat in plaats van het individu.

    1. Visie en strategie

    Kijk verder dan de dagelijkse werkzaamheden. Een helder toekomstbeeld helpt om de stip aan de horizon te bereiken.

    1. Missie en bezieling

    Kijk naar de grote lijnen, naar zakelijke duurzaamheid en succes op de lange termijn. Iedereen is druk maar alleen bezig zijn is niet genoeg. Langdurig succes vereist langetermijndenken. Waar doen wij het voor?

    Innovatie in teamontwikkeling

    Inzicht in de behoefte en wensen van het team

    Herken je de kleuren van Graves en het model van Lencioni? Dat klopt, want onder meer deze theorieën liggen ten grondslag aan de nieuwe TeamScan. Deze scan peilt hoe teamleden hun werk(omgeving) op de 7 bouwstenen ervaren en maakt inzichtelijk wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn. Waarbij een team overigens niet slecht hoeft te presteren om beter te worden.

    Maak gratis je eigen TeamScan

    Je ontvangt je eigen TeamScan uitslag gemaakt op de input van één persoon (jijzelf). Dit geeft je een idee hoe de scan er voor je team uit zou kunnen zien.


     Aan de slag met de TeamScan?

     Er zijn 3 mogelijkheden om met de TeamScan aan de slag te gaan. Ontdek welke manier het beste bij je past.

     Zelf aan de slag met de TeamScan inzichten

     De vragenlijst wordt gestuurd naar het team. Als iedereen heeft ingevuld, is de uitslag beschikbaar.

     De aansprekende scan nodigt uit om direct aan de slag. Je ontvangt ook een korte presentatie met praktische tips en tricks.

     € 58,- per deelnemer excl btw
     Bespreek de mogelijkheden

     In 1 dag inzicht & een duidelijk verbeterplan

     Tijdens de teamdag wordt het team begeleid door een ervaren facilitator.

     Het is niet alleen theorie en kennis maar juist een interactieve sessie waarin per bouwsteen activiteiten ter verbetering aan bod komen.

     Dagdeel vanaf € 1.500,- excl scans
     Neem contact met ons op

     Neem de TeamScan op binnen de organisatie

     In de training leer je om de TeamScan in te zetten binnen je eigen organisatie.

     Na de training van een dagdeel krijg je toegang tot de database en kun je vanuit je eigen account vragenlijsten uitsturen en analyseren.

     Kennis van drijfveren is vereist
     TeamScan training

     Is het kleurentest of kleurenprofiel?

     Is het kleurentest of kleurenprofiel?
     Ontdek de achtergrond

     Is het kleurentest of kleurenprofiel?

     Het kleurenprofiel, ook wel bekend als kleurentest, is een veelgebruikt instrument om individuen en teams inzicht te geven in wat hun drijft en motiveert.

     Waarom wij het geen kleurentest noemen

     Het is geen test en de uitkomsten zijn niet goed of fout

     Bij My Motivation Insights gebruiken we het begrip ‘kleurentest’ niet. Een test geeft namelijk de indruk dat de uitkomst positief of negatief is, of je wel of niet geslaagd bent.

     De instrumenten van My Motivation Insights zijn geen testen; het zijn vragenlijsten die verschillende drijfveren meten waarvan de uitkomst visueel wordt weergegeven in een kleurenprofiel.

     Een kleurenprofiel laat zien door welke bril je naar de wereld kijkt. Het kleurenprofiel geeft dus inzicht in wat iemand beweegt. Je oorspronkelijke kwaliteiten komen naar boven, hetgeen waar je van nature goed in bent. Dankzij dit inzicht kun je er bewuster mee omgaan, in beweging komen, verantwoordelijkheid nemen en krachtige keuzes maken. Daarom helpt dit instrument om de prestaties van mensen, teams én organisaties te verbeteren.

     Kleur bekennen

     Jouw denkwijze en handelingsvolgorde

     Bij My Motivation Insights onderscheiden we zeven verschillende kleuren. Iedere persoon bezit alle zeven kleuren in meer of mindere mate. De combinatie hiervan ligt ten grondslag aan je denkwijze en handelingsstijl. Dit uit zich weer in jouw stijl van communiceren of jouw manier van leidinggeven. Het kleurenprofiel geeft weer hoe je de verschillende drijfveren onder normale omstandigheden inzet. Er bestaat overigens geen goede of minder goede combinatie. Het kan zelfs zo zijn dat als de omstandigheden veranderen, de combinaties van de drijfveren ook wijzigen.

     Het is niet alleen prettig om van jezelf te weten wat je drijft, maar ook wat de drive is van je naaste collega’s en familie. Want als je in staat bent om de voorkeursstijl van hen te doorgronden, dan kun je hen ook op de juiste manier benaderen. Met een aangepaste boodschap, waarbij je rekening houdt met de ontvanger, komt jouw boodschap beter aan. Kortom, met de inzichten uit het kleurenprofiel leer je jezelf en anderen beter begrijpen. We raden dan ook altijd aan om de uitkomsten van het kleurenprofiel met je team te delen. Onze ervaring is dat deze transparantie de samenwerking en prestatie van een team bevordert, omdat het zorgt voor herkenning en wederzijds begrip.

     Waar wordt het kleurenprofiel voor gebruikt?

     Beter samenwerken en presteren

     Binnen organisaties worden de kleurenprofielen ingezet voor de volgende onderdelen:

     Werving & Selectie

     Tijdens de werving & selectie van nieuwe medewerkers wordt het kleurenprofiel ingezet als een objectieve meting die inzichtelijk maakt waar iemand energie van krijgt waardoor hij of zij beter in staat is zijn functie te vervullen.

     Persoonlijke ontwikkeling

     Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor organisaties steeds belangrijker om zich aantrekkelijk te profileren, om zo talentvolle medewerkers te werven en medewerkers te behouden. Medewerkers vinden aandacht voor persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Hier vervult het kleurenprofiel een belangrijke rol, omdat het middel vaak dient als startpunt voor verdere ontwikkeling.

     Effectieve teamsamenwerking

     Effectief samenwerken zorgt ervoor dat het team optimaal presteert en dat teamleden meer plezier en energie hebben. Bij teams zetten we de TeamScan in, het nieuwste instrument van My Motivation Insights en een aanvulling op het bekende business kleurenprofiel. De TeamScan onderzoekt op welke aspecten een team kan verbeteren. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe het team ervoor staat en wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn.

     Strategische personeelsplanning

     Strategische personeelsplanning is bij veel organisaties een belangrijk thema. Niet alleen om mogelijke (toekomstige) personele knelpunten op te sporen, maar ook om deze knelpunten te voorkomen en op te lossen. Hebben we de juiste talenten in onze organisatie, nu en in de toekomst? Het kleurenprofiel geeft ook op deze vragen antwoord.

     Wat klanten zeggen over My Motivation Insights

     Marianne Linders-BolleursSolution focus coach in gedragsverandering

     Het goede contact met My Motivation Insights is voor mij het belangrijkste. Ik kan altijd bij het team terecht, ook in het weekend. Vooral dankzij het goede contact blijf ik kiezen voor My Motivation Insights!

     Danielle Elenga- BalkTrainer in drijfveren | Spreker | HR Businesspartner

     My Motivation Insights biedt een betere prijs, veel meer maatwerk en ze gunnen partners ook een goede business (geen angst voor concurrentie) en dat is andersom net zo.

     Rens LindersSolution Focus & leadership | Founder Het Ontwikkelpunt

     Ik heb gekozen voor het profiel van My Motivation Insights omdat deze het hardste binnen kwam. Het biedt de beste spiegel zonder sugar coating. Het is duidelijk, dit ben je. Bij veel testjes komt er alleen iets positiefs uit, dat wil je niet.

     Sven van HarberdenProces & Change Manager - Zijm / Zenna

     Met My Motivation Insights kan ik mensen - zakelijk en privé - helpen om beter te begrijpen wat hen energie kost en wat hen energie oplevert. Met dat inzicht kan iemand beter beslissen over de richting van de volgende stap in zijn of haar carrière of privé-omgeving

     Wil je ook werken met My Motivation Insights of heb je interesse in een sessie met je team? Wij gaan graag in gesprek om te zien hoe wij je het beste kunnen ondersteunen. We horen graag van je!

     Drijfveren en communicatie

     Ontdek de achtergrond

     Drijfveren en communicatie

     Zorg dat de boodschap correct aankomt en voorkom miscommunicatie

     Kleurrijk communiceren

     Komt de boodschap over zoals het bedoelt is?

     De kracht van een team zit in de diversiteit. Maar juist door die verschillende types ligt miscommunicatie op de loer. Ben jij in staat om de voorkeursstijl van je collega’s te doorgronden, dan kun je hen op de juiste manier benaderen. En dat is handig, want met een aangepaste boodschap, waarbij je rekening houdt met de ontvanger, komt jouw boodschap beter aan.

     Doortastend versus drammerig

     De zelfde boodschap andere interpretatie

     Sommige mensen stralen heel sterk één bepaalde kleur uit, maar over het algemeen bestaan we uit een combinatie van kleuren. Deze combinatie bepaalt onze eigen persoonlijke stijl en voorkeuren, ook als het gaat om communicatie. Er is geen goede of minder goede combinatie en als omstandigheden veranderen, kan ook iemands reactie veranderen. Zo is die krachtige en voornamelijk ‘rode’ collega op een goede dag doortastend en zelfverzekerd, maar zit het op een dag niet mee, dan wordt hij of zij dominant en drammerig.

     Leer andere stijlen herkennen 

     Pas je boodschap en kijk wat er gebeurt!

     Als je de gedragsstijl en communicatiewijze van een ander kent en begrijpt, kun je beter inschatten hoe die persoon in bepaalde situaties zal reageren. En heb je ook meer begrip voor de wijze waarop iemand zich gedraagt en communiceert. Deze inzichten kunnen bijdragen aan minder irritatie en minder ruis op de lijn, vooral als iemand onder druk nogal primair reageert.

     Wil je je vermogen vergroten om effectiever te communiceren en meer verbinding maken op de werkvloer? Verdiep jezelf in andermans voorkeuren, pas je communicatie hierop aan en kijk dan eens wat er gebeurt.

     Wil je ook werken met My Motivation Insights of heb je interesse in een sessie met je team? Wij gaan graag in gesprek om te zien hoe wij je het beste kunnen ondersteunen. We horen graag van je!

     Praat met elkaar in plaats van over elkaar met behulp van de TeamScan

     Praat met elkaar in plaats van over elkaar met behulp van de TeamScan

     Ronald van Andel (58), facilitator en partner bij My Motivation Insights, begon twee jaar geleden als zelfstandig teamontwikkeling specialist omdat hij geen dag meer wilde ‘verspillen’ aan zaken waar hij geen energie van krijgt. Zijn voornaamste drive is om écht het verschil te maken. Zijn motto: “Als je snel wilt gaan ga alleen, en als je ver wilt komen ga dan samen.”

     Bezoek site teamontwikkelingspecialist

     Wat leeft er bij teams?

     Teams die meer willen en teams waar gedoe speelt

     “In de praktijk kom ik twee teams tegen: teams die het goed doen en meer willen en teams waar gedoe is. Vaak weten leidinggevenden of medewerkers wel dat iets speelt, maar er vervolgens iets mee doen is een hele uitdaging. Voor dit soort opdrachten word ik veelal ingehuurd. Vaak zijn verschillen binnen het team de bottleneck. Dit kunnen individuen zijn of de leidinggevende. De laatste zal altijd de eerste stap moeten zetten als er gedoe is. Maar zijn ze capabel genoeg? Vaak worden goede medewerkers gepromoveerd tot leidinggevende. Zij weten doorgaans veel en hebben ambitie. Een bedrijf wil die persoon niet kwijt en maken de medewerker manager. Maar eenmaal op die positie, ontstaat de twijfel, hoe doe je dat, leidinggeven? Na een jaar zie je vaak een verwrongen leidinggevende met een team met veel onderstroom.”

     Hoe ga je daarmee om?

     Vertrouwen laten groeien

     “Als ik de kans krijg zet ik de TeamScan in. Dit instrument van My Motivation Insights is onverbiddelijk. De TeamScan onderzoekt (anoniem) op welke aspecten een team kan verbeteren. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe het team naar zichzelf kijkt, hoe het ervoor staat en wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn.

     Vanzelfsprekend speelt de leidinggevende hierin een grote rol. Ik nivelleer dat, want iedere medewerker heeft een bijdrage in het team. Maar om het op te lossen, moet de leidinggevende wel de eerste stap te zetten. Als iedereen uit het team open staat voor reflectie en feedback, dan kan ik samen met hen de reis aangaan. Dat vind ik gaaf, omdat dit vaak mooie trajecten zijn waar je echt het verschil kunt maken. Het vereist wel dat mensen ervoor openstaan. Als ik bijvoorbeeld merk dat de leidinggevende de kop in het zand steekt, dan is het boeken van resultaten bijna uitgesloten.”

     Komt dat kop in het zand steken vaak voor? 

     Dankzij de uitkomsten komt er snel een gesprek op gang

     “Ja, en daarom is de TeamScan ook echt goud waard, zeker in teams waar men alles meetbaar wil maken. Dankzij de uitkomsten komt er snel een gesprek op gang, uiteraard gevoed door een bepaalde vraagstelling. Hierbij zorg ik altijd voor een gevoel van absolute veiligheid, dat is een voorwaarde. Aan het einde van de dag merk ik bij het team opluchting. De pijnpunten worden geaccepteerd, en men ziet dat kwetsbaarheid eigenlijk niet zo moeilijk is. En belangrijker nog, er ontstaat meer respect en begrip voor elkaar.

     De kern is dat je juist het vertrouwen laat groeien. Maar hoe doe je dat? Ik heb hier speciale modules voor ontwikkeld – zoals de module ken jezelf, luisteren en feedback geven. Aan het einde van dag spreken we bijvoorbeeld af om elkaar doorlopend feedback te geven, maar het is aan het team om dat te onderhouden. Het is de rol van de leidinggevende om dit te initiëren en vol te houden. Dan ga je als team groeien hoor! Mijn doel is om zo snel mogelijk weg te zijn, als dat lukt heb ik mijn werk goed gedaan.”

     Kun je samenwerken eigenlijk leren?

     “Ja, met de goede voedingsbodem wel. Vertrouwen is essentieel. Iemand moet durven leren, fouten durven maken. In de basis heeft elk mens dat in zich. Kijk, je hebt altijd personen die individueel sneller gaan, vaak een leidinggevende. Ik probeer ze er dan van te overtuigen dat ze alleen niet zoveel kunnen presteren als samen. Ik zeg altijd: als je snel wilt gaan ga alleen, en als je ver wilt komen ga dan samen.”

     Wat zou je alle teams willen meegeven?

     Praat met elkaar in plaats van over elkaar

     ”Heb het lef om kwetsbaar te zijn en werk aan vertrouwen. Praat met elkaar in plaats van over elkaar. Het mooie aan de TeamScan is dat het DNA van het team of de organisatie naar voren komt. Bepaalde combinaties komen trouwens vaker voor. Zo zie ik in het onderwijs en de zorg vaak de kleur/drijfveer Groen met veel aandacht voor samenwerken en consensus. Sterk groen georiënteerde medewerkers vinden nee zeggen vaak moeilijk. Het gevolg: mensen die de overhand hebben bepalen de route. Ik maak medewerkers bewust van hun groene drijfveer met de bijbehorende kracht maar ook de valkuilen en leer hen daarmee omgaan. Wat doe je met collega’s die twijfelachtig ja zeggen en toch nee denken? Mijn advies hierbij is ook naar beeld en geluid te kijken. Iemands non-verbale houding spreekt vaak boekdelen, dus doe er iets mee en maak het bespreekbaar.”

     Wil je ook werken met My Motivation Insights of heb je interesse in een sessie met je team? Wij gaan graag in gesprek om te zien hoe wij je het beste kunnen ondersteunen. We horen graag van je!

     Wat is het verschil tussen Graves en Jung?

     Wat is het verschil tussen Graves en Jung? Jung beschrijft wat het gedrag is, Graves laat zien waarom het gedrag wordt vertoont.
     Ontdek de achtergrond

     Wat is het verschil tussen Graves en Jung?

     Er zijn diverse kleuren methodieken die te verdelen zijn in twee theoretische stromingen.

     Leestijd artikel 3 minuten of laat je email achter en download het formulier      Wat zijn de verschillen

      De achtergrond van de kleurenprofielen

      Kleurenprofielen worden vaak ingezet bij trajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en teamsamenwerking. HR managers, L&D specialisten en trainers vragen zich (in hun oriëntatie) vaak af wat de verschillen zijn tussen de aanbieders en of de betekenis van de kleuren en het aantal kleuren overal hetzelfde is.

      WAT versus WAAROM

      Twee theoretische stromingen Graves en Jung

      Er zijn twee belangrijke theoretische stromingen: het gedachtegoed van Jung (1875-1961) en het model van Graves (1914-1986), een tijdgenoot van Maslow. Beiden kijken naar gedrag, met het belangrijkste verschil dat Graves ook wil weten waarom iemand bepaald gedrag vertoont. De context, iemands motivatie en de bril waardoor iemand naar de wereld kijkt zijn hierbij van invloed.

      Kortom: waar Jung beschrijft wat het voorkeursgedrag van een persoon is, laat Graves het waarom van dat gedrag zien. My Motivation Insights werkt volgens de theorie van Graves. Na het invullen van onze vragenlijst komen iemands drijfveren, weerstanden en energiebalans naar voren.

      Wat is het verschil tussen Graves en Jung? Jung beschrijft wat het gedrag is, Graves laat zien waarom het gedrag wordt vertoont.

      Vier of meerkleurig 

      Jung versus Graves

      In het HRD-vak kom je heel wat kleuren tegen. Dat komt omdat zowel de op Jung als op Graves gebaseerde methodieken kleuren gebruiken om de verschillende typen aan te duiden.

      Jung gaat uit van vier kenmerken die worden uitgezet op twee assen; denken – voelen en introvert – extravert. Op basis van de vier Jung-kenmerken worden 72 subtypen onderscheiden.

      Graves omschreef wereldbeelden en stelde dat de menselijke aard niet statisch is (in een hokje te stoppen) maar een open systeem waarin de mens zich zal blijven ontwikkelen. Ieder individu bezit alle kleuren in meer of mindere mate. De waarneming (de lengte van de balk) en de volgorde van de verschillende kleuren bepalen de nuance. Hierdoor zijn er zeer veel unieke combinaties mogelijk en is deze methode (in onze optiek) verfijnder.

      Verschillen en overeenkomsten

      Tussen de kleuren

      Iedere kleur heeft een verschillende toelichting. Qua betekenis staan blauw en groen in de theorieën van Graves en Jung voor nagenoeg hetzelfde. Dat geldt veel minder voor geel, oranje en rood: de oranje drijfveer van Graves overlapt deels met het rood en geel van Jung, maar voegt daar nieuwe elementen aan toe. Deze oranje drijfveer staat voor resultaatgericht, ambitieus en efficiënt.

      Tenslotte voegt Graves een kleur toe aan het palet, namelijk de kleur Turkoois, het waardesysteem dat staat voor zingeving en relevantie. Dit wordt gezien als de kleur van nu, met thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Niet alle op Graves gebaseerde kleuren methodieken meten deze Turkooise drijfveer.

      Ontdek de kracht van kleur

      Beter samenwerken en presteren

      My Motivation Insights onderscheidt  in totaal zeven drijfveren die in het kleurenprofiel worden weergegeven door elk hun eigen kleur: groen, geel, turkoois, paars, rood, blauw en oranje. Benieuwd naar je kleuren, die van je collega’s of het team? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geven je graag advies over de mogelijkheden.

      Wat klanten zeggen over My Motivation Insights

      Marianne Linders-BolleursSolution focus coach in gedragsverandering

      Het goede contact met My Motivation Insights is voor mij het belangrijkste. Ik kan altijd bij het team terecht, ook in het weekend. Vooral dankzij het goede contact blijf ik kiezen voor My Motivation Insights!

      Danielle Elenga- BalkTrainer in drijfveren | Spreker | HR Businesspartner

      My Motivation Insights biedt een betere prijs, veel meer maatwerk en ze gunnen partners ook een goede business (geen angst voor concurrentie) en dat is andersom net zo.

      Rens LindersSolution Focus & leadership | Founder Het Ontwikkelpunt

      Ik heb gekozen voor het profiel van My Motivation Insights omdat deze het hardste binnen kwam. Het biedt de beste spiegel zonder sugar coating. Het is duidelijk, dit ben je. Bij veel testjes komt er alleen iets positiefs uit, dat wil je niet.

      Sven van HarberdenProces & Change Manager - Zijm / Zenna

      Met My Motivation Insights kan ik mensen - zakelijk en privé - helpen om beter te begrijpen wat hen energie kost en wat hen energie oplevert. Met dat inzicht kan iemand beter beslissen over de richting van de volgende stap in zijn of haar carrière of privé-omgeving

      Wil je ook werken met My Motivation Insights of heb je interesse in een sessie met je team? Wij gaan graag in gesprek om te zien hoe wij je het beste kunnen ondersteunen. We horen graag van je!